Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Andrzej Białaś   Zmiany w programie dopłat do rybołówstwa
0

Zmiany w programie dopłat do rybołówstwa

UE ogranicza, ale nie eliminuje wszystkich szkodliwych dopłat

Parlament Europejski i Rada Ministrów zgadzają się na zwiększenie puli środków dostępnych na korzystne dla środowiska dopłaty, takie jak zbieranie danych naukowych czy wsparcie kontroli rybołówstwa.
 
Parlament Europejski i Rada Ministrów ds. Rybołówstwa osiągnęły dziś porozumienie w sprawie reformy Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EMFiR), czyli mechanizmu finansowego wspomagającego implementację nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), który obowiązywał będzie przez siedem najbliższych lat.

W poprzednich okresach finansowania duży nacisk kładziono na krótkoterminowe zwiększanie przychodów kosztem wyczerpywania zasobów. Pieniądze podatników były wykorzystywane na utrzymywanie rentowności segmentów floty uninej, które inaczej przynosiłyby jedynie straty. Przełowienie i zmniejszająca się liczba ryb powodują, że rybakom coraz trudniej zarobić na swojej pracy.

© OCEANA / Carlos Minguell
© OCEANA / Carlos Minguell


Oceana popiera wysiłki Parlamentu i Rady Ministrów, zmierzające do naprawy sytuacji i zwiększenia wydatków na kluczowe programy zbierania danych naukowych i kontroli.

Dla przykładu, spośród ponad 50 gatunków łowionych komercyjnie w Morzu Bałtyckim, tylko dla 10 dostępna jest opinia naukowa. Dodatkowe środki dostepne na finansowanie zbierania danych naukowych to szansa na poprawę tej sytuacji.
 
Pomimo kroku w dobrym kierunku, Oceana niezadowolona jest jednak z faktu, że zarówno Parlament jak i Rada Ministrów zdecydowały się na zignorowanie ryzyka związanego z subsydiowaniem tymczasowego zaprzestania połowów czy wymiany silników. Szczególnie to ostatnie rodzi poważne niebezpieczeństwo, bardziej efektywne silniki pozwalają bowiem na zwiększenie zdolności połowowej jednostki.
 
Następnym krokiem do zatwierdzenia ostatecznego kształtu zreformowanego EMFiR będzie głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego.

- Andrzej Białaś

Ten wpis czytano 938 razy.