Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Andrzej Białaś   Europarlament wyeliminował większość szkodliwych dopłat w rybołówstwie
0

Europarlament wyeliminował większość szkodliwych dopłat w rybołówstwie

Kilkanaście minut temu, po niemal dwóch latach negocjacji, Parlament Europejski zakończył prace nad mechanizmem finansowym Wspólnej Polityki Rybołówstwa i uchwalił nowy, zreformowany Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMFR). Z dobrych informacji - propozycje wsparcia dla budowy nowych łodzi, które negatywnie wpłynęłyby na środowisko morskie, o czym pisałem we wcześniejszej notce, zostały odrzucone!

Dodatkowo, więcej pieniędzy będzie dostępnych na programy zbierania danych naukowych i kontrolę rybołowstwa a otrzymanie środków z EMFR uzależnione będzie od przestrzegania zasad WPRyb.

Oceana, międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony światowych zasobów morskich i oceanicznych, wydała następujące oświadczenie:

“Europosłowie pokazali dużo dobrej woli podczas dzisiejszego głosowania. Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze zwiększenia wydatków na kluczowe programy zbierania danych naukowych i kontroli”
powiedział Xavier Pastor, dyrektor wykonawczy organizacji Oceana w Europie. “Niestety, przegłosowali oni także kilka szkodliwych zapisów. Wsparcie finansowe na nowe silniki czy tymczasowe zaprzestanie połowów w żaden sposób nie przyczyni się do odbudowy zasobów morskich i zwiększania rentowności sektora.”

Oceana jest szczególnie zadowolona z przegłosowania następujących zapisów:
  • Definicje rybołówstwa na małą skalę i rybołowstwa przybrzeżnego nie obejmą trawlerów

  • Dopłaty unijne nie będą wypłacane operatorom uwikłanym w nielegalne praktyki połowowe

  • Ze środków z EMFR nie będzie finansowana budowa nowych łodzi

  • Fundusze unijne zostaną przeznaczone na wsparcie i zarządzanie morskimi obszarami chronionymi

  • Odpowienie środki zostanę przeznaczone na zbieranie danych naukowych oraz kontrolę rybołówstwa

  • Państwa członkowskie zostaną zobligowane do przeprowadzenia szczegółowej oceny równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi zasobami

Inwestuj w ryby, nie w nowe statki!

Niestety, podczas głosowania przeszły nie tylko pozytywne poprawki. Szkodliwe dopłaty do wymiany silników na nowe czy np. na tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, zostały w projekcie nowego Funduszu.

Dlaczego jest to problem? Modernizacja poprzez wymianę silnika wpływaja na wydłużenie maksymalnego okresu przebywania jednostki w morzu (wynikające ze zmniejszonego zapotrzebowania na paliwo) i może zwiększać presję na stada ryb. Jest to problem szczególnie istotny wprzypadku jednostek łowiących gatunki, dla których nie określono kwot połowowych.

Niemniej jednak, wynik dzisiejszego głosowania jest w znacznej mierze pozytywny, z czego bardzo się cieszę! :) Dziękuję wszystkim, którzy kliknęli w votefish.org i pokazali Europosłom swe poparcie dla walki z przełowieniem.

Andrzej Białaś

Ten wpis czytano 1225 razy.